ماژول اقامتگاه

این صفحه تمام ترکیبات ماژول اقامتگاه را نمایش می دهد. این ماژول سفارشی صفحه ساز المنتور به شما کمک می کند تا بخش فهرست خود را در صفحات خود بگنجانید. این ماژول گزینه های سبک لیست، مرتب سازی و فیلتر کردن را برای مدیریت محتوای صفحه ارائه می دهد.

نمای شبکه ای

ماژول اقامتگاه

برجسته دهکده گردشگری و سلامت مخملکوه
تومان ۷۰۰,۰۰۰/شبی
 • ۱ اتاق های خواب
 • ۱ حمام ها
 • ۱ میهمانان
 • سنتی
برجسته دهکده گردشگری و سلامت مخملکوه
تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰/شبی
 • ۱ اتاق های خواب
 • ۱ حمام ها
 • ۲ میهمانان
 • سنتی
برجسته دهکده گردشگری مخملکوه
تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰/شبی
 • ۰ اتاق های خواب
 • ۱ حمام ها
 • ۳ نفر میهمانان
 • سنتی
برجسته
تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰/شبی

نمای کارتی

ماژول اقامتگاه

نمای لیستی

ماژول اقامتگاه

برجسته دهکده گردشگری و سلامت مخملکوه
تومان ۷۰۰,۰۰۰/شبی
 • ۱ اتاق های خواب
 • ۱ حمام ها
 • ۱ میهمانان
 • سنتی
برجسته دهکده گردشگری و سلامت مخملکوه
تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰/شبی
 • ۱ اتاق های خواب
 • ۱ حمام ها
 • ۲ میهمانان
 • سنتی
برجسته دهکده گردشگری مخملکوه
تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰/شبی
 • ۰ اتاق های خواب
 • ۱ حمام ها
 • ۳ نفر میهمانان
 • سنتی
برجسته
تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰/شبی
جستجو کردن

فروردین 1403

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

اردیبهشت 1403

 • ش
 • ی
 • د
 • س
 • چ
 • پ
 • ج
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 بزرگسال
0 کودک
حیوانات خانگی
اندازه
قیمت
امکانات رفاهی
امکانات
جستجو کردن


مقایسه اقامتگاه ها

مقایسه کنید

مقایسه تورها

مقایسه کنید